Πηχεοκαρπική-Παλάμη

1307  Επικάρπιο Επίδεσμος ελαστικός

Επίδεσμος καρπού από ελαστικό ύφασμα χρ. μπεζ. Κλείσιμο με αυτοκόλλητο velcro.

Θλάσεις, κακώσεις του καρπού.

S/25-29cm, M/29-32cm,
L/32-34cm, XL/34-39cm.

 

1361  Επικάρπιο ελαστικό cotton.

Φορετό επικάρπιο από ελαστικό βαμβακερό ύφασμα χρ. μπεζ, με οπή για τον αντίχειρα.

Θλάσεις, κακώσεις του καρπού.

S/14-17cm , M/17-19cm ,
L/19-22cm , XL/22-25cm.

 

518  Επικάρπιο neoprene

Τυλιχτό επικάρπιο από 78% neopre-ne και 22% ελαστικό χρ. μαύρου.
Κλείσιμο με αυτοκόλλητο Velcro.

Προστασία και θερμοθεραπεία σε θλάσεις, τενοντίτιδα και κακώσεις του καρπού.

Κοινό μέγεθος

 

9013  Επικάρπιο neoprene

Τυλιχτό επικάρπιο από 78% neoprene και 22% ελαστικό χρ. μπλε, με οπή για τον αντίχειρα. Κλείσιμο με αυτοκόλλητο Velcro.

Προστασία και θερμοθεραπεία σε θλάσεις, τενοντίτιδα και κακώσεις του καρπού.

Κοινό μέγεθος.

 

9007  “SPICA”. Κηδεμόνας καρπού αντίχειρα neoprene

Επικάρπιο  Κηδεμόνας από 78% neo-prene και 22% ελαστικό χρ. μπλε.
Προσφέρει στήριξη και ακινητοποίη-ση του καρπού και περιορίζει την
κινητικότητα του αντίχειρα. Κλείσι-μο με αυτοκόλλητο Velcro.

Αποθεραπεία του συνδρόμου “DE QUERVAIN”.
Προστασία και θερμοθεραπεία σε θλάσεις, κακώσεις καρπού-αντίχειρα.


Κοινό μέγεθος.

 

48/021 (L/R) “POLLEX MED” Θερμοπλαστικός νάρθηκας καρπού αντίχειρα

Νάρθηκας ακινητοποίησης καρπού αντίχειρα από θερμοπλαστικό υλικό. Διαθέτει φορετή επένδυση (γάντι). Κλείσιμο με αυτοκόλ-λητο Velcro στον καρπό.

Αποθεραπεία του συνδρόμου 'DE QUERVAIN'.
Αποκατάσταση κακώσεων τενόντων , συνδέσμων του αντίχειρα.
Θεραπευτική χρήση στην αρθρίτιδα.


S/14-16.5cm , M/16.5-18cm , L/18-20.5cm , XL/20.5-22cm.

 

ORTEX 028 (L/R) Νάρθηκας καρπού αντίχειρα

Νάρθηκας υποαλλεργικός βαμβακερός, μήκους 22cm, φορετός. Φέρει 2 προσθαφερούμενες μεταλλικές λάμες στον καρπό και στον αντί-χειρα, για πλήρη ακινητοποίηση και απαγωγή του αντίχειρα. Επίσης 2 ελαστικές μπανέλες για υποστήριξη στην άνω πλευρά του καρπού και της παλάμης. Κλείσιμο με 4 αυτοκόλητους ιμάντες.

Συνδεσμικές κακώσεις καρπού και αντίχειρα.
Αποθεραπεία χειρουργικών επεμβάσεων σκαφοειδούς και ψευδο-αρθρίτιδος.
Σύνδρομο DE QUERVAIN-Κατάγματα “ΒΕΝΝΕΤ”
Ακινητοποίηση μετεγχειρητικών επεμβάσεων τενόντων αντίχειρα.


ΧS/έως 15cm,S/15-17cm, M/17-19cm, L/19-21cm,
XL/πάνω από 21cm. (μέτρηση: περίμετρος καρπού L/R)

 

 


4039 (L/R) Πηχεοκαρπικός νάρθηκας ελαστικός

Φορετός νάρθηκας από βαμβακερό ελαστικό ύφα-σμα, μήκους 18cm και χρ. μπεζ. Φέρει μεταλλική λάμα ακινητοποίησης του καρπού και κλείνει με τέσσερα Velcro.

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα.
Αποκατάσταση κακώσεων καρπού.
Αντιμετώπιση καταγμάτων καρπού, κερκίδος, ωλένης.


S/6-7.5cm, M/7.5-9cm, L/9-10.5cm, XL/10.5-12cm.
(μέτρηση: εσωτερικά της παλάμης)

 

 

4045 Αμφιδέξιος Πηχεοκαρπικός νάρθηκας ελαστικός


Φορετός νάρθηκας από βαμβακερό ελαστικό ύφασμα, μήκους 20cm και χρ. μπεζ. Φέρει μεταλλική λάμα ακινητοποίησης του καρπού και κλείνει με ένα Velcro.

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα.
Αποκατάσταση κακώσεων καρπού.
Αντιμετώπιση καταγμάτων καρπού, κερκίδος, ωλένης.


S/6-7.5cm, M/7.5-9cm, L/9-10.5cm, XL/10.5-12cm.
(μέτρηση: εσωτερικά της παλάμης)

 

 

3943 (L/R) Νάρθηκας καρπού αντιβραχίου διπλής στήριξης

Νάρθηκας από αφρώδες ύφασμα μήκους 25cm και χρ. λευκού. Φέρει δύο μεταλ-λικές λάμες ακινητοποίησης,  άνω και κάτω του καρπού και κλείσιμο με αυτο-κόλλητο Velcro.

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα.
Κατάγματα διάφυσης κερκίδος  ωλένης.
Αντιμετώπιση καταγμάτων καρπού.


Κοινό μέγεθος.

 

71010/20 (L/R) Πηχεοκαρπoδακτυλικός Θερμοπλαστικός νάρθηκας ΗΡΕΜΙΑΣ

Πηχεοκαρπoδακτυλικός νάρθηκας από θερμο-πλαστικό υλικό. Διατηρεί σε θέση έκτασης καρ-πό, παλάμη και δάκτυλα. Εφαρμόζει με τέσσερις αυτοκόλλητους ιμάντες σταθεροποίησης.

Ως νάρθηκας ηρεμίας σε παθήσεις τενόντων.
Μετεγχειρητικές καταστάσεις άκρας χειρός.
Αποφυγή πτώσης της άκρας χειρός σε νευρολογικές παθήσεις.
Αποθεραπεία της σπαστικής παράλυσης.


S/ 7- 9cm, M/9-11cm, L/11-13cm, XL/13cm-15cm.
(μέτρηση: εσωτερικά της παλάμης)