Άκρα Χείρα-Weniger

1  Νάρθηκας εκτάσεως καρπού, παλάμης.

Νάρθηκας από σκληρό άκαμπτο αλουμίνιο, με εσωτερική επένδυση από μαλακό βαμβακερό μαξιλάρι και κλείσιμο με δύο αυτοκόλλητους σταθεροποιητικούς ιμάντες.

Αποκατάσταση κατάγματος  “SMITH”.
Παράλυση κερκιδικού νεύρου.
Διατομή εκτεινόντων καρπού.


Κοινό μέγεθος

 

1 Α  Νάρθηκας εκτάσεως καρπού, παλάμης και κάμψης δακτύλων.

Σύνθετος νάρθηκας από σκληρό άκαμπτο αλουμίνιο, με εσωτερική επένδυση από μαλακό βαμβακερό μαξιλάρι. Διαθέτει δερμάτινες θήκες δακτύλων και κλείσιμο με δύο αυτοκόλλητους σταθεροποιητι-κούς ιμάντες.

Μετεγχειρητική χρήση σε διατομή καμπτήρων
Παραλύσεις, Παρέσεις νεύρων.


Κοινό μέγεθος

 

2  Νάρθηκας κάμψεως των μετακαρποφαλαγγικών αρθρώσεων.

Νάρθηκας από σκληρό άκαμπτο αλουμίνιο με εσωτερική επένδυση από μαλακό βαμβακερό μαξιλάρι.

Μετεγχειρητική χρήση σε διατομή ωλένιου νεύρου.
Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε “CLOW-HAND”.
Παραλύσεις, Παρέσεις νεύρων.


Κοινό μέγεθος

 

2 Α Νάρθηκας κάμψεως των μετακαρποφαλαγγικών αρθρώσεων και εκτάσεως των φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων.

Σύνθετος νάρθηκας από σκληρό άκαμπτο αλουμίνιο, με εσωτερική επένδυση από μαλακό βαμβακερό μαξιλάρι και δερμάτινες θήκες δακτύλων.

Μετεγχειρητική χρήση σε διατομή ωλένιου νεύρου.
Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε  “CLOW-HAND”.
Παραλύσεις, Παρέσεις νεύρων.


Κοινό μέγεθος

 

2 Β  Νάρθηκας κάμψεως των μετακαρποφαλαγγικών και φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων.

Νάρθηκας από σκληρό άκαμπτο αλουμίνιο με εσωτερική επένδυση από μαλακό βαμβακερό μαξιλάρι.

Κατάγματα των μετακαρπίων.
Μετεγχειρητικά σε διατομή καμπτήρων των δακτύλων.


Κοινό μέγεθος

 

3  “OPENHEIMER” Νάρθηκας εκτάσεως καρπού και απαγωγής αντίχειρα.

Νάρθηκας από σκληρό άκαμπτο αλουμίνιο, με εσωτερική επένδυση από μαλακό βαμβακερό μαξιλάρι και μηχανισμό απαγωγής του αντίχειρα.

Πάρεση κερκιδικού νεύρου.
Μετεγχειρητική χρήση σε διατομή απαγωγού του αντίχειρα.
Μετεγχειρητικά κατάγματα μετακαρπίων.


S/ … <6.5cm , M/6.5-9cm , L/ 9cm<…
(μέτρηση: εσωτερικά της παλάμης)

 

4  “ΤΗΟΜΑS” Νάρθηκας εκτάσεως καρπού, μετακαρπίων και απαγωγής αντίχειρα.

Νάρθηκας από σκληρό άκαμπτο αλουμίνιο, με εσωτερική επένδυση από μαλακό βαμβακερό μαξιλάρι και μηχανισμό απαγωγής του αντίχειρα.

Πάρεση κερκιδικού νεύρου.
Μετεγχειρητική χρήση σε διατομή απαγωγού του αντίχειρα.
Μετεγχειρητικά κατάγματα μετακαρπίων.


S/ … <6.5cm , M/6.5-9cm , L/ 9cm<…
(μέτρηση: εσωτερικά της παλάμης)

 

5  Νάρθηκας εκτάσεως ακινητοποίησης δακτύλων.

Νάρθηκας από σκληρό άκαμπτο αλουμίνιο με εσωτερική επένδυση
από μαλακό βαμβακερό μαξιλάρι και κλείσιμο με έναν αυτοκόλλητο
σταθεροποιητικό ιμάντα στήριξης.

Κατάγματα δακτύλων.
Αποκατάσταση σε ρήξη συνδέσμων του δακτύλου.


Κοινό μέγεθος

 

6  Νάρθηκας εκτάσεως ακινητοποίησης δακτύλων.

Νάρθηκας από σκληρό άκαμπτο αλουμίνιο με εσωτερική επένδυση από μαλακό βαμβακερό μαξιλάρι και κλείσιμο στην μεσοφαλάγγεια άρθρωση με μεταλλική αγκράφα.

Αποκατάσταση της ρήξης εκτατικού μηχανισμού “BOUTONIERE”.
Μεσοφαλαγγικό κάταγμα δακτύλων.


XS/ …<5cm, S/5.5-6.5cm, M/6.5-7.5cm, L/7.5-9cm
(μέτρηση:μήκος δακτύλου)

 

6Α  Λειτουργικός νάρθηκας εκτάσεως δακτύλων με ελατήριο.

Νάρθηκας από σκληρό άκαμπτο αλουμίνιο με εσωτερική επένδυση από μαλακό βαμβακερό μαξιλάρι. Διαθέτει ελατήριο στην μεσοφαλάγγεια άρθρωση και κλείσιμο με μεταλλική αγκράφα.

Αποκατάσταση της ρήξης εκτατικού μηχανισμού “BOUTONIERE”.
Μεσοφαλαγγικό κάταγμα δακτύλων.


XS/ …< 5cm , S/5-6.5cm , M/6.5-7.5cm , L/7.5-9cm
(μέτρηση: μήκος δακτύλου)

 

8  Νάρθηκας κάμψεως καρπού παλάμης.

Νάρθηκας από σκληρό άκαμπτο αλουμίνιο με εσωτερική επένδυση από μαλακό βαμβακερό μαξιλάρι και κλείσιμο με τέσσερις αυτοκόλλητους σταθεροποιητικούς ιμάντες.

Σύνθετα κατάγματα τύπου  COLLE'S.
Κατάγματα μετακαρπίων.
Τενοντοελυτρίτιδες.


Κοινό μέγεθος

 

8 Α  Νάρθηκας κάμψεως καρπού, παλάμης εκτάσεως μετακαρποφαλαγγικών αρθρώσεων και απαγωγής αντίχειρα.

Σύνθετος νάρθηκας από σκληρό άκαμπτο αλουμίνιο με εσωτερική επένδυση από μαλακό βαμβακερό μαξιλάρι. Διαθέτει μηχανισμό εκτάσεως των δακτύλων και απαγωγής του αντίχειρα.  Δερμάτινες θήκες δακτύλων  και τέσσερις αυτοκόλλητους σταθεροποιητικούς ιμάντες στήριξης.

Πάρεση κερκιδικού νεύρου.
Διατομή κερκιδικού νεύρου.
Σύνθετα κατάγματα τύπου “COLLE'S”.


Κοινό μέγεθος

 

9  Νάρθηκας εκτάσεως των μετακαρποφαλαγγικών αρθρώσεων.

Νάρθηκας από σκληρό άκαμπτο αλουμίνιο με εσωτερική επένδυση από μαλακό βαμβακερό μαξιλάρι. Διαθέτει μηχανισμό εκτάσεως των μετακαρπίων και κλείσιμο με αυτοκόλλητο σταθεροποιητικό ιμάντα στήριξης στον καρπό.

Πάρεση ωλένιου νεύρου.
Διατομή ωλένιου νεύρου, μέσου νεύρου.
Σύνθετα κατάγματα μετακαρπίων.


Κοινό μέγεθος

 

 

9 Α  Νάρθηκας εκτάσεως των μετακαρποφαλαγγικών και φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων.

Σύνθετος νάρθηκας από σκληρό άκαμπτο αλουμίνιο με εσωτερική επένδυση από μαλακό βαμβακερό μαξιλάρι. Διαθέτει μηχανισμό εκτάσεως των μετακαρπίων και των δακτύλων. Δερμάτινες θήκες δακτύλων και κλείσιμο με αυτοκόλλητο σταθεροποιητικό ιμάντα στήριξης στον καρπό.

Διατομή εκτεινόντων τενόντων δακτύλων.
Σύνθετα κατάγματα μετακαρπίων.


Κοινό μέγεθος

 

10  Νάρθηκας εκτάσεως των μετακαρποφαλλαγικών αρθρώσεων.

Νάρθηκας από σκληρό άκαμπτο αλουμίνιο με εσωτερική επένδυση από μαλακό βαμβακερό μαξιλάρι. Διαθέτει μηχανισμό εκτάσεως των μετακαρπίων. Δερμάτινες θήκες δακτύλων και κλείσιμο με δύο αυτοκόλλητους σταθεροποιητικούς ιμάντες στήριξης.

Σύνθετα κατάγματα μετακαρπίων.
Συνδεσμικές και τενόντιες βλάβες.
Παραλύσεις νεύρων.


Κοινό μέγεθος

 

11  Νάρθηκας κάμψεως δακτύλων.

Νάρθηκας από σκληρό άκαμπτο αλουμίνιο, με εσωτερική επένδυση από μαλακό βαμβακερό μαξιλάρι και μηχανισμό κάμψης του δακτύλου.

Βλάβες, ρήξεις τενόντων.  
Μετεγχειρητική αποκατάσταση της δυσκαμψίας του δακτύλου.


XS/ >5cm , S/5-6.5cm , M/6.5-7.5cm , L/7.5-9cm 
(μέτρηση:μήκος δακτύλου)

 

 

11 Α  Νάρθηκας εκτάσεως δακτύλων.

Νάρθηκας από σκληρό άκαμπτο αλουμίνιο, με εσωτερική επένδυση από μαλακό βαμβακερό μαξιλάρι και μηχανισμό εκτάσεως του δακτύλου.

Αποκατάσταση της ρήξης του εκτατικού μηχανισμού “BOUTONIERE”.
Μεσοφαλαγγικό κάταγμα δακτύλων.


XS/ >5cm , S/5-6.5cm , M/6.5-7.5cm , L/7.5-9cm.
(μέτρηση:μήκος δακτύλου)

 

13  “OPPENHEIMER” Νάρθηκας κάμψεως των μετακαρποφαλαγγικών αρθρώσεων και εκτάσεως των φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων.

Σύνθετος νάρθηκας από σκληρό αλουμίνιο, με εσωτερική επένδυση από μαλακό βαμβακερό μαξιλάρι. Διαθέτει μηχανισμό κάμψης των μετακαρπίων, εκτάσεως καρπού, δακτύλων και απαγωγής του αντίχειρα. Δερμάτινες θήκες δακτύλων και κλείσιμο με δύο αυτοκόλλητους σταθεροποιητικούς ιμάντες στήριξης .

Παρέσεις μικτών νευρολογικών βλαβών.
Μετεγχειρητική αποκατάσταση.


Κοινό μέγεθος

 

13 Α  “OPPENHEIMER” Νάρθηκας εκτάσεως καρπού, μετακαρποφαλαγγικών και φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων.

Σύνθετος νάρθηκας από σκληρό αλουμίνιο, με εσωτερική επένδυση από μαλακό βαμβακερό μαξιλάρι. Διαθέτει μηχανισμό εκτάσεως καρπού, μετακαρπίων, δακτύλων και απαγωγής του αντίχειρα. Δερμάτινες θήκες δακτύλων και κλείσιμο με δύο αυτοκόλλητους σταθεροποιητικούς ιμάντες στήριξης .

Πάρεση κερκιδικού νεύρου.
Διατομή κερκιδικού νεύρου, καμπτήρων τενόντων.


Κοινό μέγεθος

 

13 Β  ”OPPENHEIMER” Νάρθηκας εκτάσεως καρπού, μετακαρποφαλαγγικών και φαλαγγοφαλαγγικών αρθώσεων

Σύνθετος νάρθηκας από σκληρό αλουμίνιο, με εσωτερική επένδυση από μαλακό βαμβακερό μαξιλάρι, με δερμάτινες θήκες δακτύλων, μηχανισμούς εκτάσεως καρπού, μετακαρπίων και δακτύλων και μηχανισμό απαγωγής του αντίχειρα.

Πάρεση κερκιδικού νεύρου.
Διατομή κερκιδικού νεύρου, καμπτήρων τενόντων.
Τενοντομεταθέσεις.
Αρθροπλαστική μετακαρποφαλαγγικών αρθρώσεων.


S/ …< 6.5cm , M/ 6.5-9cm , L/ 9cm <…
(μέτρηση:εσωτερικά της παλάμης)

 

57220 “FINGER TIP” Νάρθηκας δακτύλων.

Νάρθηκας δακτύλων από αλουμίνιο και αφρώδες επένδυση.

Κακώσεις συνδέσμων, τενόντων δακτύλων.
Κάταγμα δακτύλων.


S/ …<5cm, L/5cm<…
(Μέτρηση:μήκος δακτύλου)

 

57150 “FROG SPLINT”Νάρθηκας δακτύλων.

Νάρθηκας δακτύλων από αλουμίνιο και αφρώδες επένδυση.

Κακώσεις συνδέσμων, τενόντων δακτύλων.
Κάταγμα δακτύλων.


S/ …<6cm, L/ 6cm<…
(μέτρηση:μήκος δακτύλου)

 

57180 ”BASEBALL  SPLINT” Νάρθηκας δακτύλων.

Νάρθηκας δακτύλων από αλουμίνιο και αφρώδες επένδυση.

Κακώσεις συνδέσμων, τενόντων δακτύλων.
Κάταγμα  δακτύλων.


S/ …<6cm, L/ 6cm<….
(Μέτρηση: μήκος δακτύλου)

 

 

5705  ”STAX” Νάρθηκας δακτύλων για “MALLET FINGER”.

Νάρθηκας δακτύλων από πλαστικό υλικό, σε οχτώ διαφορετικά μεγέθη.

Κάταγμα της ονυχοφόρου φάλαγγας .
Μετεγχειρητική αποκατάσταση στους τένοντες δακτύλων.


1  2  3  4  5  5,5  6  7

 

F/S “ZIMMER”  Νάρθηκας δακτύλων λωρίδα.

Νάρθηκας δακτύλων από εύκαμπτο αλουμίνιο, μήκους 50cm, με επένδυση από plastazote. Κόβεται εύκολα με ψαλίδι.

Κακώσεις συνδέσμων, τενόντων δακτύλων.
Κάταγμα δακτύλων.


A/ ½ in. ,   B/ 3/4 in.,   C/1 in.,   D/2,5 in.

 

7065-9065  ”THERAPY FOAM BALL” Μπαλάκι εξασκητήρας δακτύλων.

Μπαλάκι εξασκητή-ρας από αφρώδες υλικό χρ.  κίτρινο.

Εξάσκηση και ενδυνάμωση της άκρα χειρός.
Μετεγχειρητική χρήση σε συνδέσμους, τένοντες.


7065/ μικρό  9065/ μεγάλο

 

11000 “THERAPY GEL BALL” Μπαλάκι εξασκητήρας σιλικόνης.

Μπαλάκι εξασκητήρας από σιλικόνη σε τέσσερις χρωματισμούς (σκληρότητα).

Εξάσκηση και ενδυνάμωση της άκρα χειρός.    
Μετεγχειρητική χρήση σε συνδέσμους, τένοντες.


Ροζ       15% σκληρότητα
Μπλε       20% σκληρότητα
Πράσινο       25% σκληρότητα
Πορτοκαλί 30% σκληρότητα